PETR DVORAK

Vyjádření k mé práci.
Navrhuji a vytvářím šperk, který lze jako šperk určit, neslouží li právě tomuto účelu.
Je zcela jedno zda můj šperk představuje umělecký mikrokosmos, módní doplněk nebo unikátní kus. Měl by vždy zůstat jenom šperkem, a nebýt chápán jako pouhý umělecký objekt.
Snažím se všechny mé práce podřídit schematické formuli 3F. Tato formule plati pro výrazy v němčině- Form,Funktion, Farbe.
V češtině pak FFB, funkce ,forma a barva. Jde mi o vytvoření balance mezi nově navrženou formou, její funkčností a barevným zpracováním. Obsah této nové formy by měl následovat funkčnost jako takovou směrem k estetické funkční formě, v jejíž finální fázi vzniká nový šperk.Čistá průhledná forma spolu s konstruktivnímy elementy jsou základní prvky mých šperků, stavěné tak, aby nositelka či pozorovatel mohl vidět také vnitřní konstrukci a způsob její výstavby.
Transparentní konstrukce, kterou jsem použil u mých šperků vytváří
pak pomocí světla a stínu další, tentokrát ilusorní sekundární kostrukci. Plasticita konstrukce šperku je tak násobena, a touto nově vytvořenou konstrukcí vytváří dojem statické kinetiky.Má práce zrcadlí můj celkový pohled na život okolo nás. Jsem rád když vím jak se věci mají, o co vlastně jde. Když to co vidím, mohu také myšlenkově následovat, rozumět tomu. Pozoruji věci ze všech stran, z venku, zevnitř, je li to možné , také jak jsou postavené, jakou mají kostrukci, a tím pádem také jak fungují.
Přesto pro mne, a myslím nejenom pro mne, zůstane převážná většina světa naprostou záhadou.
Nicméně alespoň něco málo, a sice to, co sám vytvářím, převedeno do mé výtvarné řeči by mělo být jasné, transparentní a pochopitelné. Ne třeba na první pohled, ale přece jenom pochopitelné. Ve smyslu slov myslitele a básníka Ezry Pounda,
Kdy: pouze objektivisovaná emoce přežívá.

Copyright © Petr Dvorak. All rights reserved.